ZABIEGI — wartość 500 punktów:

Mezoter­apia bezigłowa
Zabieg mezoter­apii bezigłowej twarzy Medium z wyko­rzys­taniem ampułek Insti­tute BCN. Pro­mocja nie doty­czy zabiegów z wyko­rzys­taniem kwasu hialuronowego i preparatu X-​ADN Gel.
Ther­malift­ing skóry RF

Zabieg Ther­maliftingu skóry RF. Pro­mocja obe­j­muje wyko­nanie zabiegu jed­nej strefy:

 • twarz
 • szyja
 • dekolt

Aparatur­owy drenaż lim­faty­czny twarzy (endomasaż)
 Zabieg drenażu lim­faty­cznego twarzy, szyi i dekoltu. Niezwykle przy­jemny masaż odtoksy­cz­ni­a­jący skórę i lik­widu­jący wszelkiego rodzaju obrzęki.

Masaż twarzy, szyi i dekoltu
 Zabieg masażu kos­me­ty­cznego twarzy, szyi i dekoltu jest niezwykle przy­jemny, rozluź­ni­a­jący i relak­su­jący. Stosowany jest w celu akty­wiz­a­cji funkcji skóry twarzy i lep­szego odży­wienia tkanek.
Fotood­mładzanie IPL

Zabieg fotood­mładza­nia za pomocą światła IPL. W ramach wymi­any punk­tów można wykonać zabieg jed­nej strefy

 • twarz
 • szyja
 • dekolt
Fotoepi­lacja IPL

Zabieg trwałego usuwa­nia owłosienia metodą IPL. Możli­wość wyko­na­nia zabiegu jed­nej z stref:

 • pachy
 • bikini
 • górna warga
 • baki
 • policzki
 • twarz
 • szyja
 • pośladki
 • kark
Ther­malipoliza ciała RF

Zabieg Ther­malipolizy ciała RF. Pro­mocja obe­j­muje wyko­nanie zabiegu jed­nej strefy:

 • brzuch
 • pośladki
 • ramiona
 • uda
Lipo­der­mol­ogy (lipoter­apia podciśnieniowa)
 Zabieg masażu pod­ciśnieniowego lik­widu­jący prob­lemy z cel­lulitem i nad­mi­arem tkanki tłuszc­zowej. Pro­mocja obe­j­muje wyko­nanie masażu całego ciała.
Lipokaw­itacja

Zabieg lipokaw­itacji. Pro­mocja obe­j­muje wyko­nanie zabiegu jed­nej strefy:

 • brzuch
 • pośladki
 • uda

PREPARATY KOS­ME­TY­CZNE — wartość 1890 punktów:

 MESOAGE 40 ml

MesoAge to nat­u­ralne serum wiążące cząsteczki wody w skórze i stop­niowo wypeł­ni­a­jące zmarszczki. Wraz z wiekiem poziom kwasu hialuronowego gwał­townie maleje, co powoduje utratę sprężys­tości, głębokie zmarszczki i odwod­nie­nie skóry. MesoAge ofer­uje następu­jące korzyści: zwięk­sza nawod­nie­nie skóry, redukuje drobne zmarszczki, pomaga w wzmoc­nie­niu i uję­drnie­niu skóry, przy­wraca kom­fort suchej skórze, regeneruje i odbu­dowuje skórę, posi­ada właś­ci­wości uspoka­ja­jące, pole­cany dla skóry skłon­nej do podrażnień.

 MESO­VITA 40 ml

Meso­Vita to wielowit­a­minowy pro­dukt łączący w sobie wit­a­miny powszech­nie stosowane w mezoter­apii (A, C, E, F, B-kompleks,K), man­gan, żelazo, cynk, mag­nez i wapń ‚regeneru­jące i odmładza­jące skórę. Preparat bogaty w wielonien­asy­cone kwasy tłuszc­zowe omega 3 i omega 6, które odgry­wają kluc­zową rolę w fizjologii skóry. Niedobór tych związków może prowadzić do łuszczenia się skóry, pogru­bi­enia i odwod­nienia naskórka. Meso­Vita ofer­uje następu­jące konkretne korzyści: redukcja zmarszczek, sty­mu­luje odbu­dowę komórek, przy­wraca skórze młodzieńczy blask, poprawa naw­ilże­nia naskórka, zmniejsze­nie stanów zapal­nych, zwięk­sza poziom kola­genu, przy­czy­nia się do oczyszcza­nia skóry i ustępowa­nia zmian trądzikowych.

M ESOBLANCHE 40 ml

MesoBlanche to krem przez­nac­zony dla osób posi­ada­ją­cych prob­lemy związane z zaburzeni­ami pig­men­ta­cyjnymi. MesoBlanche może być uży­wany na ciele i twarzy do walki z prze­bar­wieni­ami posłonecznymi, pla­mami star­czymi, pie­gami i prze­bar­wieni­ami po trądzikowymi. MesoBlanche ofer­uje następu­jące konkretne korzyści : delikat­nie złuszcza powodu­jąc elim­i­nacje martwych komórek i nagro­mad­zonego pig­mentu. Ingeruje w syn­tezę melaniny aby znacznie zmniejszyć i zapo­biec pow­stawa­niu prze­bar­wień, blokuje dzi­ałanie promieni UV ( SFP 30) uspokaja i zmniejsza podrażnienia skórne, roz­jaś­nia naskórek, regeneruje skórę, utrzy­muję skórę w doskon­ałej kondycji.

 MESOCELL 120 ml

Meso Cell to krem który hamuje przy­rost tkanki tłuszc­zowej. Wyraźnie zmniejsza cel­lulit, przyśpiesza przemi­anę materii i pomaga w uję­drnie­niu skóry. Dzięki zawartości Asian Cen­tella wzmac­nia naczy­nia krwionośne, poprawia krąże­nie i zwięk­sza elasty­czność tkanki łącznej. Extract z Ivy zawarty w prepara­cie odpowiada za spalanie komórek tłuszc­zowych i dzi­ała prze­ci­wza­pal­nie. MesoCell ofer­uje następu­jące konkretne korzyści: redukcja cel­lulitu i tkanki tłuszc­zowej, przyśpiesze­nie przemi­any materii, nap­ina i wzmac­nia skórę, zwięk­sza przepływ krwi w obszarach gdzie wys­tępuje cel­lulit, dzi­ała prze­ci­wza­pal­nie, moc­zopęd­nie oraz odtoksy­cz­nia organizm.

Pozostałe akce­so­ria:

 Szlafrok z logo Beau­ti­ful­Skin w kolorze białym. Dostępny w rozmi­arach: M, L
1400 punk­tów
 Ręcznik fir­mowy dostępny w kolorze czeko­lad­owym i kre­mowym. Wymiar: 140 x 70 cm.
550 punk­tów
 Tunika z logo Beau­ti­ful­Skin w kolorze kre­mowym.
700 punk­tów
 Ręcznik fir­mowy dostępny w kolorze czeko­lad­owym i kre­mowym. Wymiar: 50 x 100 cm
400 punk­tów
 Kubek z logo Gabi­netu Beau­ti­ful­Skin – biały.
300 punk­tów
 Dłu­gopis fir­mowy – met­alowy w kolorze pomarańc­zowym.
200 punk­tów
 Dłu­gopis fir­mowy – plas­tikowy w kolorze pomarańc­zowym.
180 punk­tów
 Brelok fir­mowy – met­alowy w kolorze sre­brnym.
250 punk­tów
 Pod­kładka pod mysz kom­put­erową z fir­mowym logo.
300 punk­tów
 Smycz z logo Beau­ti­ful­Skin
190 punk­tów
 Karta raba­towa Pack Bronze umożli­wia­jąca wyko­nanie serii 6 zabiegów jed­nej par­tii wybranej przez klienta
3200 punk­tów
 Para­sol Beau­ti­ful­Skin
500 punk­tów

Kubek Ter­miczny Beau­ti­ful­Skin
480 punk­tów