Zabieg z 24 k złotem — Płatki 24-​karatowego złota o właś­ci­woś­ci­ach prze­ci­wz­marszczkowych i rozświetlających.

Złoto dzi­ała sil­nie anty­bak­teryjnie, prze­ci­w­grzy­bicze i prze­ci­wza­palne, opóź­nia pro­ces pow­stawa­nia zmarszczek, sty­mu­luje syn­tezę kola­genu oraz naw­ilża i odży­wia skórę. Lik­widuje prze­bar­wienia i pozostawia na skórze delikatny film ochronny.

Przez­nacze­nie: dla każdego rodzaju skóry; szczegól­nie skóra dojrzała, z ten­dencją do pow­stawa­nia zmarszczek i utratą elasty­czności, skóra sucha, odwod­niona, szara, zmęc­zona, skłonna do przebarwień.

Rozświ­etle­nie

Inten­sy­wne naw­ilże­nie i odmłodze­nie skóry Poprawa ogól­nej kondy­cji skóry Młody i zdrowy wygląd Opóźnie­nie pro­cesów starzenia Zwięk­sze­nie jędrności i wital­ności Lik­widacja obrzęków i roz­jaśnie­nie tzw. „sińców pod oczami”.

Kianty Botox Like — Zabieg inten­sy­wnie odmładza­jący, nap­ina­jący skórę pozbaw­ioną sprężys­tości , zmniejsza­jący zmarszczki. Zabiegi przy wykorzys­taniu Arire­liny jako skład­nik akty­wny pro­duk­tów są całkowicie bezbolesne i dają efekty podobne jak Botox, przy czym nie par­al­iżuje a jedynie rozluź­nia mięśnie. Uelasty­cz­nia, odmładza oraz zwięk­sza wytrzy­małość naczyń krwionośnych. Ide­al­nie wygładza powierzch­nie skóry, naw­ilża ją oraz chroni przed nad­mierną utratą wody.

Efekty zabiegu:

  • Rozluźnie­nie mięśni twarzy
  • Spłyce­nie zmarszczek
  • Uję­drnie­nie i wygładze­nie skóry

Nano Q — Nano cząsteczki platyny uży­wane pod­czas zabiegu usuwają wszys­tkie rodzaje akty­wnego tlenu z powierzchni skóry, który jest jed­nym z głównych przy­czyn jej starzenia się. Powoduje on plamki, szorstkość skóry i jej wiotkość oraz zmarszczki. Dzięki zabiegowi z uży­ciem nanocząsteczek platyny uję­drn­imy, odmłodz­imy skórę, odbudu­jemy i przy­wrócimy jej świeży wygląd oraz zahamu­jemy efekty starzenia się skóry .

Efekty zabiegu:

  • Elim­i­nacja wol­nych rodników
  • Dzi­ałanie przeciwstarzeniowe
  • Sil­nie dotleniający