truskawkowe showpromocja

TRUSKAWKOWY MUS OWOCOWY

Maska w postaci truskawkowego musu daje niespo­tykaną, lekką, świeżą, delikatną struk­turę, która ławo rozprowadza się na skórze, dając jej uczu­cie miękkości. Maska bogata jest w sub­stancje pochodzenia nat­u­ral­nego (wyciągi owocowe i roślinne), a także jest pozbaw­iona kon­ser­wan­tów. Truskawki są bogatym źródłem wit­a­miny C i A (bata – karotenu), wit­a­miny E, B. Dzięki temu rewital­izują skórę , chronią komórki przed oksy­dacją (utle­nie­niem) i jed­nocześnie zapo­b­ie­gają ich zniszcze­niu. Maseczka odmładza, odży­wia, roz­jaś­nia, naw­ilża, nap­ina skórę, wspo­maga regen­er­ację , opóź­nia pro­cesy starzenia.

cena reg­u­larna: cena pro­mo­cyjna:
190 pln 119 pln

Pro­mocja ważna: od 1.07.2016 do 31.08.2016 lub do wycz­er­pa­nia zapasów.